träng

Allmänt om 'träng'
Inga resultat hittades i Tyda
'träng' i Scrabble
T
1
R
1
Ä
3
N
1
G
2

träng är ett godkänt ord i Scrabble

Spela Scrabble nu

Definitioner
trängtrupper (även underhållstrupper) är ett truppslag som ansvarar för underhållstjänsten för högre stridande förband ( brigad och uppåt). de har till främsta uppgift att förse stridande förband med ammunition, sjukvård och drivmedel, samt att utföra avancerade reparationer av viktig material brigadnivå. truppslaget organiserades inom det svenska försvaret i trängbataljon brigadnivå eller underhållskompanier som underställs enskilda bataljoner .
innehåll
1 historia
2 Tyskland
Läs mer
Från: Wikipedia
Bilder
Liknande ord
Ord i ordet: t, r, trä, ä, än, n, äng, g
På andra språk

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Din e-post kommer inte att visas för andra besökare
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Hej! Vad tycker Du om Ordspels Lexikon?

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Din e-post kommer inte att visas för andra besökare
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.