Svenska Akademiens Ordlista 13

Den senaste versionen av SAOL

Words: 
121019

Ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista 13 grupperade efter längd

Chart created with GD Library

Samma som ovan, i tabellform

Ordlängd Antal ord
1 30
2 147
3 865
4 2720
5 4822
6 7172
7 10709
8 14277
9 15432
10 14515
11 12639
12 9840
13 7763
14 6009
15 4444
16 3175
17 2385
18 1603
19 1094
20 663
21 401
22 218
23 119
24 45
25 28
26 9
27 4
28 2
30 1

Totalt: 121 131 ord

Ord på 1 bokstäver

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
à
ä
å
ö

Ord på 23 bokstäver

Ord på 30 bokstäver

Kommentarer

vad betyder skinnbrämad?

När brämet på en hatt eller klädesplagg (eller annat bräm) är gjort av skinn.

fördel

Ett ord med 17 bokstäver och ledtråd finns i trafiken

de flesta långa substantiv kan göras längre genom till av artikel samt plural; realisationsvinstbeskattningarna. Eller ytterligare suffix; realisationsvinstbeskattningshandbok!
Hälsning Per Högman, Västmanland

Realisationsvinstbeskattningshandböckerna! :-)

de flesta långa substantiv kan göras löängre genom till av artikel samt plural; realisationsvinstbeskattningarna. Eller ytterligare suffix; realisationsvinstbeskattningshandbok!
Hälsning Per Högman, Västmanland

Lazzaron

Skriv en ny kommentar

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Hej! Vad tycker Du om Ordspels Lexikon?

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Din e-post kommer inte att visas för andra besökare
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.