halvdan

Allmänt om 'halvdan'
Inga resultat hittades i Tyda
'halvdan' i Scrabble
H
2
A
1
L
1
V
3
D
1
A
1
N
1

halvdan är ett godkänt ord i Scrabble

Spela Scrabble nu

Definitioner
Halvdan är ett fornnordiskt mansnamn , namnet betyder troligen 'halvdansk', det vill säga till hälften härstammande från Skandinavien. under denna tid betecknade "dansk" alla de skandinaviska folken. snorre Sturlassons Heimskringla inleds med att detta är historien om folken som "talat danskt tungomål" och fortsätter sedan med att berätta om de skandinaviska folkens historia (inkl. Sverige och norge)
innehåll
1 kända Halvdan
1.1 nutida personer
1.2 fornnordiska personer
2 Runstensbelägg
3 se även
Läs mer
Från: Wikipedia
Bilder
Liknande ord
Ord i ordet: h, ha, a, hal, al, l, halv, alv, v, vd, d, a, dan, an, n
På andra språk

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Din e-post kommer inte att visas för andra besökare
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Hej! Vad tycker Du om Ordspels Lexikon?

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Din e-post kommer inte att visas för andra besökare
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.